79. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

1 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość miała miejsce na Placu Pamięci Narodowej, podczas której odprawiono mszę św. polową i odbył się Apel Pamięci. Złożono również kwiaty pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

 

Fot. Urząd Miasta Częstochowy