Kapelmistrz

Flety

Klarnety

Maria Ziarkowska,

Emilia Świąć, Mikołaj Równiak

Saksofony altowe

Karolina Opara, Lena Sekret

Wiktor Nowak

Saksofony tenorowe

Saxhorny

Waltornie

Diana Wolska, Grzegorz Hetmańczyk, Tymoteusz Ujma

Puzony

Krzysztof Hetmańczyk, Bartosz Rygał,

Alan Zych

 

Trąbki

Tuby

Instrumenty perkusyjne