You are currently viewing IV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej

Podczas IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej wystąpiło aż 10 zespołów – w tym nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów. Wystąpiliśmy z repertuarem konkursowym, który zaprezentowany zostanie na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Białymstoku. Przegląd w Dąbrowie Zielonej był niejako ostatnim sprawdzianem przed tym niezwykle ważnym wydarzeniem.

Organizatorami IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej byli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk. Impreza rozpoczęła się oczywiście tradycyjnym przemarszem orkiestr wraz z towarzyszącymi im mażoretkami. Następnie na placu nieopodal szkoły odbyło się oficjalne otwarcie wydarzenia. Zespoły wspólnie wykonały utwory „Happy Marching Band” oraz „Orkiestry dęte”. Po oficjalnej części przeszliśmy do występów scenicznych. -Ideą przeglądu jest to, by orkiestry naszego powiatu ze sobą nie rywalizowały, lecz aby zaprezentowały własny dorobek artystyczny, wymieniły zdobyte  doświadczenie, a tym samym nadal prężnie się rozwijały. Wszyscy, którzy przybyli do Dąbrowy Zielonej mogli się przekonać, że ta intencja, która przyświecała władzom powiatu przy reaktywacji festiwalu jest słuszna i spełnia swoją misję – informuje Starostwo Częstochowskie.