You are currently viewing Kilka słów od orkiestry… Edukacja, rozwój poprzez naukę gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

Zachęcając do skorzystania z możliwości uczestnictwa w życiu naszej orkiestry, każdego roku przeprowadzamy przesłuchania do nauki gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca. Jeśli Wam rodzicom zależy na rozwoju własnych pociech, to miejsce daje takie możliwości. Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym opisuję korzyści z tego płynące oraz szanse na prawdziwą przygodę.

Głównym celem naszego działania jest kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca. O tym, czy warto podjąć taką naukę, napisano już wiele. W krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia zaleca się, aby dzieci jak najwcześniej mogły rozpocząć przygodę z muzyką. Przeprowadzono wiele badań potwierdzających rozwój intelektualny dziecka oraz korzyści edukacyjne płynące z gry na instrumencie. Przytoczę te najważniejsze:

 • Dzieci, które uczą się muzyki, mają zwykle bardziej bogate słownictwo i lepsze umiejętności czytania niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczą w lekcjach muzyki 1.
 • Uczniowie klas III niezależnie od swojego statusu socjalno – ekonomicznego ani regionu szkoły, którzy uczestniczą programach edukacji muzycznej o wysokiej jakości, osiągają wyższe rezultaty w egzaminach z czytania i gramatyki 2.
 • Uczniowie biorący udział w szkolnych programach edukacji muzycznej o wysokiej jakości osiągają wyższe oceny na egzaminach niż dzieci ze szkół, gdzie program edukacji muzycznej jest mniej bogaty. Rezultaty te są niezależne od poziomu społeczno-ekonomicznego ich lokalnej społeczności 3.
 • Uczniowie, we wszystkich regionach USA, uczący się gry na instrumencie na podstawowym poziomie uzyskali wyższe oceny z matematyki i języka własnego niż uczniowie, którzy nie mieli żadnej edukacji muzycznej.
 • W całym kraju uczniowie ze szkół z dobrym programem muzycznym osiągnęli wyższe wyniki na egzaminach z języka własnego niż uczniowie ze szkół z programem muz. o niższej jakości. Identyczne zależności dotyczą także matematyki 4.
 • Znacząca większość nauczycieli i rodziców postrzega dostęp uczniów do edukacji muzycznej i artystycznej jako „wybitnie” lub „bardzo” ważny 5.

Edukacja muzyczna ułatwia dzieciom uczenie się wszystkich innych przedmiotów w szkole czy przedszkolu. Co najważniejsze, nauka muzyki rozwija również te kompetencje, które dzieci wykorzystują w wielu innych dziedzinach spoza tzw. oficjalnego programu nauczania.

Doświadczenia muzyczne dzieci w grze na instrumencie, śpiewaniu, czy choćby słuchaniu muzyki lub ekspresji ruchowej przy muzyce zapewniają cały pakiet korzyści, kluczowych w prawidłowym rozwoju dzieci. Korzyści te można obserwować w postępach dzieci właśnie w nauce szkolnej.

Każda forma tworzenia muzyki (tzw. muzykowania) wymaga zaangażowania nie tyko głosu podczas śpiewu lub mięśni dłoni i palców podczas gry na instrumencie. Dzieci muszą opanować tutaj bardzo wiele różnych umiejętności. Trening muzyczny wymaga korelacji wzroku i słuchu, czytania nut w trakcie ich artykulacji, kontroli małych i dużych mięśni wielu części ciała jednocześnie, pilnowania dyscypliny rytmu muzycznego, itd.

Dlatego właśnie profesjonalna edukacja muzyczna (śpiew lub gra na instrumencie z nut) wspiera szeroko tradycyjną naukę szkolną. Rozwija w dzieciach tak dużą paletę drobnych umiejętności, które później przekładają się wprost na osiągnięcia w nauce lub przynajmniej większą łatwość uczenia się.

Edukacja muzyczna sprawia, że dzieci są mądrzejsze… Integruje, stymuluje i rozwija wszechstronnie kompetencje dziecka, dzięki czemu wzrastają jego zdolności uczenia się, co w konsekwencji znajdują swoje odzwierciedlenie w rozwoju jego intelektu.

Utworzenie instytucji Gminnego Centrum Muzyki i Tańca pełniącej rolę praktycznego kształcenia dzieci i młodzieży daje ogromne korzyści. Programy szkół podstawowych są po pierwsze przeładowane nadmiarem materiału, a po drugie nie są przygotowane w gestii praktycznego kształcenia muzycznego. Wszystko co dzieję się w szkołach w tym zakresie to tylko punktowe działania odpowiadające na potrzebę chwili a nie działania oparte na dobrze przygotowanym programie kształcenia w praktycznej edukacji muzycznej. Ponadto, mieszkańcy obszarów wiejskich oddalonych od większych aglomeracji miejskich mają utrudniony dostęp do szkół muzycznych. Jako główne przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w pobieraniu nauki w szkołach muzycznych rodzice, opiekunowie prawni wskazują:

 • brak czasu
 • praca zawodowa (często w zakładzie pracy oraz we własnym gospodarstwie)
 • utrudniony dojazd do miasta
 • przeładowany program nauczania, zadawanie ogromu prac domowych nie daje możliwości na czas wolny, w którym dzieci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania

Działalność instytucji kultury (GCMiT) w gminie, której jednym z głównych celów jest prowadzenie edukacji muzycznej może wykluczyć przynajmniej niektóre z podanych przyczyn i dać szansę większej liczbie osób chcących przeżyć muzyczną przygodę i kulturalnie się rozwijać.

 

 

1 Arete Music Academy. „Statistical benefits of music in education.”, 2014.

2 K. Hille, et al. „Associations between music education, intelligence, and spelling ability in elementary

school.” Adv Cogn Psychol 2011.

3 Nature Neuroscience, kwiecień 2007.

4 Dr. Ch. Johnson, J.Memmott, Journal for Research in Music Education, czerwiec 2007.

5 NAMM Foundation and Grunwald Associates LLC, Striking a Chord: The Public’s Hopes and Beliefs for K–12

Music Education in the United States: 2015.

 

 

Krzysztof Witczak