You are currently viewing 10 września 2017 r. – Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

 

10 września 2017 r. – Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości   Polski

W niedzielę 10 września 2017 r.,  miały miejsce uroczystości inaugurujące Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski pod Honorowym Patronatem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej – wotum narodu Polskiego, celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bp. Wiesława Lechowicza.

Uroczystość swoim udziałem zaszczycili między innymi: Druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Marek Adam Komorowski – Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Pan Ludwik Rakowski – Burmistrz Wilanowa oraz Pan Piotr Gaweł – Prezes Centrum Opatrzności Bożej.

W obchodach udział wzięli również laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, na co dzień dokumentujący żywą historię w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz poczty sztandarowe, ze sztandarem Zarządu Głównego ZOSP RP na czele.

Po uroczystej Mszy Świętej, na schodach Świątyni rozpoczął się koncert Orkiestr i Zespołów Wokalnych pod hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W koncercie wystąpiło 1500 wykonawców z 28 orkiestr strażackich oraz 20 zespołów artystycznych z całego kraju.

Prowadzącym koncert był ks. prof. Kazimierz Szymonik, dyrygentem koncertu orkiestr był druh Marian Chmielewski – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, zespołami artystycznymi i chórami dyrygował Pan Bolesław Kurek, natomiast układy taneczne przygotowała Pani Dorota Spandel.

Po koncercie nastąpiła Parada Orkiestr i Zespołów ulicami Wilanowa,
w kierunku Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego na warszawskim Wilanowie.

Na dziedzińcu pałacu orkiestry i zespoły miały okazję do występów, którym przysłuchiwało się grono mieszkańców Warszawy oraz strażaków z różnych regionów Polski.

Uroczystości w sposób oficjalny rozpoczęły strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w które w roku 2018 włączą się Ochotnicze Straże Pożarne z całego kraju.

Dzień wcześniej nasza orkiestra wraz z mażoretkami zapewniała oprawę muzyczną podczas XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.