You are currently viewing 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Za Młodzieżową Orkiestrą Dętą kilka pracowitych dni. 1 września zespół pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka miał zaszczyt wziąć udział w obchodach upamiętniających 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w Częstochowie na Placu Pamięci Narodowej, a udział w niej wzięły władze miasta, przedstawiciele sejmu i senatu, Związek Inwalidów Wojennych w RP, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Jednostka Komandosów z Lublińca, a także reprezentacje i poczty sztandarowe częstochowskich szkół.