You are currently viewing Zebranie sprawozdawcze OSP Mykanów

W dniu 17.02.2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie. Swoją obecnością zaszczycili nas:

-gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski – były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
-kpt. Bogumił Krawczyk – przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, dowódca JRG nr 1 w Częstochowie
-dh Przemysław Zieliński – Członek Prezydium Zarządu OW ZOSP RP w Katowicach i Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Częstochowie
-Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów
-dh Mariusz Merc – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Gminie Mykanów
-dh Józef Szot – Komendant Gminny OSP Gminy Mykanów
-Adam Wochal – radny Powiatu częstochowskiego
-Włodzimierz Rębiś – radny Gminy Mykanów
-Ireneusz Mróz – sołtys sołectwa Mykanów
-ks. Andrzej Pękalski – proboszcz Parafii pw. Św. Leonarda Opata w Mykanowie

zebranie-luty-3

Zebranie rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów. Po powitaniu zebranych gości, druhów oraz sympatyków OSP Mykanów przedstawione zostało sprawozdanie z działalności jednostki w obszarach pracy zarządu i komisji rewizyjnej, zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, zaprezentowano wydarzenia, które organizowała jednostka w roku ubiegłym oraz plany na rok 2018.

zebranie-luty-2

zebranie-luty

zebranie-luty1