You are currently viewing Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskim

13 kwietnia mieliśmy okazję wziąć udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Placu Katyńskim w Częstochowie. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Wśród 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez Związek Radziecki, znalazło się również 320 częstochowian, m.in. lekarzy, urzędników, nauczycieli, inżynierów, techników. Podczas uroczystości, przedstawiciele władz miasta, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz częstochowskich szkół złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na Placu Katyńskim.

fot. UM Częstochowy