You are currently viewing Olimpiada Razem

Tradycyjnie przyjęliśmy zaproszenie na Olimpiadę Razem, organizowaną na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym CKS Budowlani. Olimpiada rozpoczęła się uroczystym przemarszem poprowadzonym przez naszą orkiestrę i mażoretki. Zgodnie z ceremoniałem olimpijskim zapłonął znicz, złożono przysięgę oraz odegrano hymny: państwowy i olimpijski. Organizatorem olimpiady był LKS Gol-Start Częstochowa i Starostwo Powiatowe w Częstochowie.